VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Sähkönjakelun automaatiosovellukset (ST2021-1013)

Sähkönjakelun automaatiosovellukset

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1013
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu perustiedot ja toteutusperiaatteet sähkönjakelun automaatiosta, rakennusautomaatiosta sekä kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmistä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti hankkimaan lisätietoa edellä mainituista järjestelmistä ja soveltamaan sitä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Distribution Automation, Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät, Rakennusautomaatio, Sähkönjakelun automaatioprojekti.


Takaisin