VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio (ST2021-1014)

Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1014
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teollisuus- ja voimalaitossähköistyksen keskeiset osa-alueet. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa teollisuuden ohjausjärjestelmät. Opiskelija osaa valita sähkökäytön ja sen ohjausjärjestelmän käyttökohteeseen vaatimusten mukaan.

Sisältö

Suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot.


Takaisin