VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Sähköenergian jakelu (ST2021-1011)

Sähköenergian jakelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1011
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisten sähköverkkojen suunnittelumenetelmät, suojausmenetelmät ja sähkönjakelun automaation toteutusperiaatteet.Opiskelija tuntee rakennusten sähkösuunnittelumenetelmät, rakennusautomaation periaatteet sekä rakennusten turva- ja telejärjestelmien sunnitteluperiaatteet.

Sisältö

Sähkönjakelu suuntautumisvaihtoehto.


Takaisin