VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 1

Sähkötekniikan koulutus (ST 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
ST2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT63
ST2021-1002Perusvalmiudet16
IST1001Johdatus tekniikan opintoihinx3
IST1002Teknillisen matematiikan perusteetx3
IST1003Mekaniikka 1x2
IST1004Tekniikan viestintä 1x3
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuusx2
IST1006Sähköenergiajärjestelmien perusteetx3
ST2021-1003Elektroniikka ja tasasähkö16
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteetx3
IST2002Lineaarialgebra 1x2
IST2004Tasavirtapiiritx2
IST3004Sähköalan piirustuksetx3
IST2005Sähkömittaustekniikka, tasasähköx2
IST2006Elektroniikan perusteetx2
IST2007Mittaustekniikan projektix2
ST2021-1004Vaihtosähkö ja magnetismi17
IST3001Differentiaalilaskentax2
IST2003Sähkö ja magnetismix3
IST3002Vaihtovirtapiiritxx3
IST3003Sähkömittaustekniikka, vaihtosähköx3
IST3005Projektitoimintax3
IST3006Moottorikäynnistimen toteutus -projektix3
ST2021-1005Rakennussähköistys9
IST4001Integraalilaskentax2
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IST4005Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelux2
ST2021-1006Automaatio5
IST5003Ohjelmoinnin perusteetx5
 
ST2021-1010SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT10
ST2021-1018Projektiopinnot10
 
ST2021-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper
 
ST2021-1020HARJOITTELU30
 
ST2021-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö