VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 1 > Sähkömittaustekniikka, tasasähkö (IST2005)

Sähkömittaustekniikka, tasasähkö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST2005
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D, VY-125.10.2021 – 19.12.2021Juha Ramsila, Mikko Västi, Markus ManninenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tasavirtapiirien yleisimpien sähköisten suureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii valitsemaan kullekin sovellutukselle turvallisen ja mahdollisimman hyvin tarkoitukseen sopivan mittaustavan ja laitteet sekä arvioimaan mittauksen tarkkuutta.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST1005 Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus.

Sisältö

• Turvallisuusnäkökohdat sähköisiä mittauksia suoritettaessa
• Virran, jännitteen, tehon ja resistanssin mittaaminen tasavirtapiirissä
• Analogisten ja digitaalisten mittareiden rakenteet ja ominaisuudet
• Erilaiset siltamittauskytkennät
• Mittausten luotettavuusarviointi ja mittaustarkkuuden ilmoittaminen

Opiskelumateriaali

• Aumala: Mittaustekniikan perusteet (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 20 h ja laboraatiot 8 h.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Takaisin