VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Elektroniikka ja tasasähkö (ST2021-1003)

Elektroniikka ja tasasähkö

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1003
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Oppilas osaa sähköstatiikkaan, tasasähköön ja elektroniikkaan liittyvät suureet ja ymmärtää näihin aiheisiin liittyviä ilmiöitä. Oppilas tuntee materiaalien sähköiset ominaisuudet ja osaa sähköisten peruskomponenttien käytön ja mitoituksen. Oppilas osaa tehdä sähköisiä perusmittauksia ja pystyy valitsemaan kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän. Oppilas osaa myös matemaattisesti ratkaista sähköstatiikkaan, tasasähköön ja elektroniikkaan liittyviä tehtäviä. Oppilas harjaantuu itsenäiseen työskentelyyyn sekä ryhmätyöskentelyyn laboratoriossa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST1000 Perusvalmiudet -juonne.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: sähköstatiikka ja sähköilmiöt, sähkötekniikan kemia, tasavirtapiirit, sähköiset perusmittaukset, analyyttinen geometria ja lineaarialgebra, elektroniikan perusteet, tietokonetekniikka ja mittaustekniikan projekti.


Takaisin