VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Perusvalmiudet (ST2021-1002)

Perusvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1002
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan.Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työkaluohjelmia. Opiskelija kertaa ja täydentää aiemmin opittuja matemaattisluonnontieteellisiä valmiuksia. Opiskelija oppii hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet. Opiskelija perehtyy työturvallisuuden ja -suojelun merkitykseen. Opiskelija tuntee sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset. Opiskelija osaa toimia oikein sähkötapaturman sattuessa.Opiskelija saa tarvittavat perusvalmiudet kirjallisen ja suullisen viestinnän hallitsemiseksi.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole.

Sisältö

Juonne kostuu opintojaksoista: • Johdatus tekniikan opintoihin• Teknillisen matematiikan perusteet• Mekaniikka 1• Tekniikan viestintä 1• Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus• Sähköenergiajärjestelmien perusteet.


Takaisin