VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Rakennusten sähkösuunnittelu (ISTS1102)

Rakennusten sähkösuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1102
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D8.1.2024 – 16.3.2024Jarkko VuorinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisimmät julkisten ja teollisuusrakennusten sähköistyksien perustiedot sekä valaistuksen laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä laajahkoon sähkösuunnitteluun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköasennukset, sähkösuunnittelun sovelluksia.

Sisältö

Viranomaismääräysten, standardien ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen julkisten ja teollisuusrakennusten käytännön asennussuunnitteluun ja -urakointiin. Sähköverkkojen rakenteet, mitoitusperiaatteet ja asennustavat. Erilaisten tilojen valaistuksen suunnittelu ja nykyaikainen laskenta. Sovellusohjelman käyttö laajahkoon teollisuusrakennuksen sähkösuunnitteluprosessiin.

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti toteutettua suunnittelua ja piirtämistä jatkuvan ohjaavan palautteen periaatteella. Osa opetuksesta luentoa. Pääosa opetuksesta tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe, harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin