VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Yrityksen reaaliprosessit (IST3007)

Yrityksen reaaliprosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3007
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieli
3014ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D8.1.2024 – 30.4.2024Suomi
3015TT2021-3, TT2021-3A, TT2021-3B, TT2021-3C, TT2021-3D12.2.2024 – 30.4.2024Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin jälkeen selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä opetusta 12 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka (tuotantoprosessi), läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka.

Opiskelumateriaali

Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005),Teollisuustalous, infacts Oy (tai uudempi), opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää lähes kaikki opintojakson sisältöön kuuluvat käsitteet ja niiden väliset yhteydet.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän opintojakson sisältöön kuuluvista käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet.

Arviointimenetelmät

Tentti.


Takaisin