VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Ohjauslogiikkaprojekti (IST8004)

Ohjauslogiikkaprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8004
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D28.8.2023 – 16.12.2023Juha NieminenSuomi3.10.2023 – 24.10.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään aiemmin sekä juonteen yhteydessä opiskelemiaan asioita annetun tehtävän kokonaisratkaisun saavuttamiseksi ja samalla laajentaa ja syventää tietojaan juonteen keskeisissä asioissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoitavat logiikat - opintojakso.

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä kokonaisuudeksi. Aihepiirinä on pienryhmissä suoritettava ohjausjärjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi annettuun kohteeseen. Lopputuloksen toiminta todennetaan testaamalla se laboratorion laitteistolla.

Opiskelumateriaali

Manuaalit, esimerkkiratkaisut ja standasrdit sekä aiemmissa juonteissa esitetty teoria.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöraporttien arviointi.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin