VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Energiatekniikan perusteet (IST6001)

Energiatekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST6001
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D28.8.2023 – 14.10.2023Jussi OjanenSuomi3.10.2023 – 24.10.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa energiatekniikan suureet ja käsitteet. Opiskelija ymmärtää erilaisten energiantuotantotapojen fysikaaliset periaatteet ja käytännön rajoitukset. Opiskelija osaa ratkaista matemaattisesti energiatekniikan (erityisesti lämpöenergiatekniikan) tehtäviä. Laboratoriossa opiskelija tutustuu energiatekniikkaan liittyviin laitteisiin, mittauksiin ja simulointiohjelmiin.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka 1

Sisältö

Lämpöenergia, lämmön leviäminen (U-arvo, E-arvo, yksinkertaiset lämmönvaihtimet, tasapainolämpötila), termodynamiikan perusteet (termodynamiikan pääsäännöt, kaasun perusprosessit), tärkeimmät kiertoprosessit (Carnot´n-, Otto-, ja Rankine kiertoprosessi, kylmähöyryprosessi), voimalaitostyypit, ydin-, tuuli- ja aurinkoenergian perusteet.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (80%), laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn (20%) perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset sekä kirjoittaa vaaditut raportit.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin