VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Relesuojaus (ISTS1101)

Relesuojaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1101
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D2.10.2023 – 25.11.2023Mikko VästiSuomi3.10.2023 – 24.10.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen sähköverkkojen ja ja sähkölaitteiden suojaamiseen tarkoitettujen suojareleiden ominaisuuksista. Tavoitteena on, että osataan valita tärkeimmät suojusfunktiot ja laskea perussuojauksien asetteluarvot.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 82 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
Itsenäistä opiskelua 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkönjakelun juonteen opinnot.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään säteis-, rengas ja silmukkaverkon oikosulkusuojaus suuuntaamattomilla ja suunnatuilla ylivirtareleillä sekä distanssireleellä. Osataan suunnitella maasta erotetun ja kompensoidun verkon suuntaamaton ja suunnattu maasulkusuojaus. Sähköaseman päämuuntajan suojaaminen primäärisillä suojilla sekä erovirtareleellä kuuluu aihepiireihin. Tahtigeneraattorin suojausten ominaisuudet kuuluvat aihepiireihin. Suojareleiden teknisiin ominaisuuksiin ja käyttöön tutustutaan laboraatioiden yhteydessä.

Opiskelumateriaali

Opintomoniste: Olavi Mäkinen Relesuojaus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, releiden hallintaohjelmien käyttöharjoitukset PC luokassa ja laboratorioharjoitukset

Arviointikriteerit

5: OPiskelija osaa yhdistää relesuojauksen oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: Opiskelija osaa oma aloitteisesti käyttää hyödyksi relesuojauksen oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää relesuojauksen oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Koe 70% ja hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt 30%.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin