VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Sähkönjakelujärjestelmäprojekti (ISTS1104)

Sähkönjakelujärjestelmäprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS1104
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D8.1.2024 – 24.2.2024Mikko VästiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelijaryhmä oppii yhdistämään teoriaa ja käytäntöä esim. uuden suojareleen parametroinnissa ja muutosten konfiguroinnissa käyttöönottotilanteessa ja laatimaan käyttöönotosta raportin. Vaihtoehtoisesti opiskelijaryhmä syventyy sähkösuunnitteluohjelmiston erityispiirteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 55 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
Itsenäistä opiskelua 27 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkönjakelujärjestelmien juonteen opintojaksot relesuojaus, sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja rakennusten sähkösuunnittelu.

Sisältö

Projektissa syvennetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä valitun ryhmätyön pohjalta. Aihepiirinä voi olla esimerkiksi pienryhmissä suoritettava ryhmälle uuden suojareletyypin käyttöönotto ja suojauksen dokumentointi. Oleellisena osana on suojareleen ominaisuuksien selvitys ja asetteluohjelman käyttöönotto. Käyttöönottoa varten laaditaan suojauslaskelmat ja suunnitellaan käyttöönottotilanteen testauskytkennät. Piirikaavioihin tehtävät muutokset dokumentoidaan ja käyttöönottoprojektista laaditaan raportti.

Opiskelumateriaali

Projektikohtainen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely, joka voi sisältää myös lyhyitä opetusjaksoja.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Arvioinnin perustana on työskentely projektissa ja projektista kirjoitettava raportti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin