VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Sähkönjakelujärjestelmät (ST2021-1012)

Sähkönjakelujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: ST2021-1012
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suojareleiden toimintaperiaatteet ja sähköverkon komponenttien suojauksen periaatteet. Opiskelijalla on käsitys sähkönjakeluverkkojen tietokoneavusteisesta laskennasta ja verkkojen mitoitussuosituksista.Opiskelija osaa käyttää sähkösuunnitteluohjelmistoa rakennusten sähkösuunnittelussa ja tuntee suunnittelua koskevat suositukset. Opiskelija syventyy sähkönjakelujärjestelmäprojektin avulla joko relesuojaukseen tai rakennusten sähkösuunnitelmiin.

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Relesuojaus, Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu, Rakennusten sähkösuunnittelu, Sähkönjakelujärjestelmäprojekti.


Takaisin