VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2021 > Vuosi 3 > Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät (ISTS2201)

Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2201
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D23.10.2023 – 23.10.2023Marko IskalaSuomi16.10.2023 – 5.11.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmistä ja ymmärtää niiden samankaltaisuuden. Opiskelija perehtyy sähköverkon erityispiirteisiin. Opiskelija pystyy mitoittamaan sähköverkon pääkomponentit ja ymmärtää myös valinnan taloudelliset merkitykset. Opiskelija pystyy ymmärtämään teollisuussähköistysprojektiin liittyviä dokumentteja. Opiskelija perehtyy tuulivoimalan eri ratkaisumalleihin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 107 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkökäytöt-juonne, Sähkönjakelu-juonne.

Sisältö

Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköverkon yleisrakenne. Komponenttien valinnan taloudelliset tarkastelut. Sähköverkon oikosulkulaskenta ja -virran rajoitusmahdollisuudet. Sähköverkon maadoitustavat ja -laitteet. Generaattorin magnetointijärjestelmät ja generaattorin suojaus.Virtayliaaltojen synty, vaikutus ja pienentäminen. Imupiirien mitoitusperiaatteet. Sähkökäytön mitoitus tyypilliselle teollisuuskäytölle kuten pumppu- ja puhallinkäytöille. Järjestelmien spesifikaatioiden määrittely ja tyypillisten dokumenttien tarkastelu. Tuulivoimalan tekniikka perustuen erilaisiin generaattori- ja suuntaajasovellutuksiin. Oikosulkulaskentaa ja yliaaltojen vaikutusta tarkastellaan teollisuusverkkojen tyypillisillä laskenta- ja simulointityökaluilla.

Opiskelumateriaali

Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät, Kari Jokinen; Harjoitustyömateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Harjoitustyö, joka kulkee luentojen rinnalla koko opintojakson ajan.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitava harjoitustyöraportti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin