VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017

Energiatekniikan koulutus (ET 2017)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT120
IEYX0100Yleiset perusopinnot71
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet7
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
IYTP0102Tietokone opiskeluvälineenä3
IEYX0200Kielet ja viestintä15
IYTP0306Tiedottava viestintä2
IYTP0414Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IKTP0207Työelämän ruotsi5
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IEYX0300Tietotekniikka7
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
IEYX0301Tietokannat ja tietojärjestelmät4
IEYX0400Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IYTP0304Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IEYX0500Fysiikka12
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot49
IEYX0600Kemia11
IYTA0311Tekniikan kemia5
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
IEYX0700Tekniikan perusopinnot10
IEYX0701Tekninen dokumentaatio4
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0702Konetekniikan perusteet3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta13
IEYX0901Ilman epäpuhtaudet4
IEYX0906Ympäristöohjaus3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
IEYX0907Kiertotalous3
IEYX1000Energiatekniikka15
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
IEYS0000Energy Technology60
IEYS0100Renewable Energy Systems15
IEYS0101Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IEYS0103Low Energy Construction5
IEYS0200Powerplant Technology15
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
IEYS0202Energy Production5
IEYS0203Smart Grids and Controlling5
IEYS0300Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IEYS0400Project and Sales Management15
IEYS0404Project Management5
IEYS0405Sales Management5
IEYS0406Business to Business Marketing5
IYTS9400Infrarakentaminen15
IEYS1402Geotekniikka5
IEYS1404Infrarakentamisen suunnittelu ja tuotantotekniikka5
IEYS1405Voimalaitoksen pohjarakennustyöt5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot25
IYTS9300Teknillinen matematiikka10
IXS9110Integraalimuunnokset3
IXS9108Vektorianalyysi3
IXS9109Analyysin jatkokurssi4
IEYS4000Projektiopinnot15
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö