VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Ympäristö- ja laatujohtaminen (IEYX0903)

Ympäristö- ja laatujohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0903
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-2N, I-YT-2N7.1.2019 – 30.4.2019Minna UimonenSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mieltämään ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden hallinnan luonnolliseksi osaksi kestävää yritystoimintaa. Hän tuntee yleisimmät ympäristö, laatu- ja turvallisuusjärjestelmästandardit ja kehittää valmiuksia niiden mukaisten järjestelmien rakentamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kestävän kehityksen periaatetta noudattavan yritystoiminnan vastuut. Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmät ja -standardit sekä yhdistetyt toimintojärjestelmät johtamisen työkaluina.

Opiskelumateriaali

Marttinen, Saastamoinen & Suvanto. Yrityksen ympäristövastuut, Kauppakaari 2000 tai uudempi painos. Luentoaineistot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, yritysvierailu sekä tästä tehtävä raportti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja raportit.


Takaisin