VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Tietokannat ja tietojärjestelmät (IEYX0301)

Tietokannat ja tietojärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0301
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-2N, I-YT-2N7.1.2019 – 30.4.2019Antti Mäkitalo, Raija TuomaalaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee energiatekniikan tietojärjestelmien keskeisimmät järjestelmät ja talletustavat. Opiskelja oppii pilvipalvelujen hyödyntämisen tietovarastona ja laajojen tietovarastojen hyödyntämisen tietojen analysoinnissa.
Opintojakson jälkeen opiskelija:
• Osaa osallistua tietojärjestelmän määrittelyyn
• Ymmärtää energiateknologien toimialan erityisvaatimukset tietojärjestelmien luotettavuudelle ja turvallisuudelle
• Suunnitella tietojärjestelmään tarvittavat tietorakenteet

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 108 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 56 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IYTP0102 Tietokone opiskeluvälineenä
IYTP0601 Ohjelmoinnin perusteet
Energiatekniikan prosessit

Sisältö

Relaatiotietokannat, SQL, pilvipalvelut, energianhallintajärjestelmät (EMS), Scada, SCL (IEC 61850/6), OPC UA ja prosessien tiedonkeruujärjestelmät. Tietokannat ja tiedonvarastointijärjestelmät.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson sisältö tukee alueen yritysten tarpeita (painottaen energiatekniikkaa) ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen tietojärjestelmien osalta.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten tarpeita ja mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen globaalisti.

Opiskelumateriaali

Määritellään kurssin www-sivuilla

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat parityönä pilvipalveluun tietokannan. Opiskelijat perehtyvät SQL-komentokieleen. Kurssilla vierailee teollisuuden asiantuntijoita.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien roolin energiatekniikan prosesseissa. Opiskelija osaa energiahallinnan tietojärjestelmien ja tietokantojen keskeiset käsitteet.

Arvosana 3: Opiskelija hallitsee tietokannan suunnittelun ja SQL-komentokielen perusteet. Opiskelija on luonut tietokannan palvelinympäristöön.

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää teollisuusautomaation tietoturvan keskeisen sisällön. Opiskelija tuntee julkisen ja yksityisen pilvipalvelun tärkeimmät toteutukset. Opiskelija on luonut pilvipalveluun tietokannan.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy kokeen ja harjoitustöiden perusteella.


Takaisin