VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Tietokone opiskeluvälineenä (IYTP0102)

Tietokone opiskeluvälineenä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTP0102
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Laaja, Martti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
11I-EY-1N23.10.2017 – 22.12.2017Kenneth Norrgård, Kalevi YlinenSuomi23.8.2017 – 18.9.2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulun ICT-palvelujen käyttöön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään koulun ICT-ympäristön käyttöön. Tähän kuuluvat mm. sähköposti, verkon levyasemat, Winha, Moodle. Näiden lisäksi käydään läpi tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perusteita.

Opiskelumateriaali

ATK-ajokorttikoulun oppimateriaalia ja harjoituksia eri kustantajilta.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija osaa tuottaa tyylikkäitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
3 - Opiskelija osaa tuottaa selkeitä dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.
1 - Opiskelija osaa tuottaa muotoilemattomia dokumentteja, taulukoita ja esityksiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja tentti.


Takaisin