VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Mekaniikka (IKTP0309)

Mekaniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0309
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-EY-1N8.1.2018 – 27.4.2018Tuomo ToimelaSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
5I-KT-1N8.1.2018 – 27.4.2018Tuomo ToimelaSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee klassisen mekaniikan peruskäsitteet, ymmärtää Newtonin lakien ja mekaniikan säilymislakien fysikaalisen sisällön sekä osaa soveltaa niitä. Opiskelijalle muodostuu yleisnäkemys fysiikasta tieteenä. Teoreettisen tietämyksen lisäksi opiskelija oppii tekemään kokeellista tutkimusta laboratorioympäristössä. Hän oppii kirjaamaan mittaustulokset loogisesti ja pystyy analysoimaan mittaamansa arvot laskennallisesti. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan mittaustulostensa tarkkuutta ja ymmärtää suhtautua tuloksiin kriittisesti.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 80 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Liikeoppi eli kinematiikka (paikka, aika, nopeus, kiihtyvyys), voimaoppi eli dynamiikka (Newtonin I, II ja III laki), kitka, työ, teho,energia, ympyrä- ja pyörimisliike.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy kokeen, laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.


Takaisin