VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Kiertotalous (IEYX0907)

Kiertotalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0907
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2I-EY-1N8.1.2018 – 23.2.2018Asseri Laitinen, Lotta Saarikoski, Riitta Niemelä, Tarja LaunonenSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kiertotalouden periaatteet ja osa-alueet. Hän ymmärtää kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä globaalit syyt kiertotalouden takana.
Opiskelija ymmärtää kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Resurssien niukkuus.
Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit. Kiertotalous käytännössä.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama luentomateriaali.
Sitra 2014: Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. Sitran selvityksiä 84.
Muu opettajan kurssin aikana osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.


Takaisin