VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Opinnot ja perusvalmiudet (IKT11110)

Opinnot ja perusvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKT11110
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työvälineohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet. Opiskelija perehtyy työturvallisuuden ja -suojelun merkitykseen.


Takaisin