VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 3 > Geotekniikka (IEYS1402)

Geotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1402
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Närhi, Pia-Lena
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-3N, I-YT-3N7.1.2020 – 24.4.2020Asseri Laitinen, Tom LipkinSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maa- ja kallioperän rakenteen, pohjaveden esiintymisen sekä maamekaniikan perusteet. Opiskelija osaa tulkita pohjatutkimusasiakirjoja ja suunnitelmien maa- ja kallioperätietoja. Opiskelija osaa käyttää hyväksi alan tietoaineistoja suunnittelussa ja työmenetelmävalinnoissa.

Maaperän suojelun merkityksen ymmärtäminen sekä tiedonhaun ja haetun tiedon soveltamistaidon kehittyminen pilaantuneet maat ja teollisuuden sivutuotteet -ongelmakentässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Maalajiluokitus, maalajien ominaisuudet ja niiden tutkimusmenetelmät. Kairausmenetelmät, maanaytteiden otto ja laboratoriotutkimukset. Maaperä- ja rakennettavuuskartat, pohjatutkimusasikirjat ja -selosteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojaksolla esittämä materiaali, itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja selvitykset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Opintojakson numeerinen arvosana määräytyy lopputentin sekä opintojakson aikana tehtävien selvitysten perusteella.


Takaisin