VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Tekninen dokumentaatio (IEYX0701)

Tekninen dokumentaatio

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0701
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Hantula, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-EY-1V8.1.2018 – 23.2.2018Andreas Waltermann, Jari LehtiöSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
7I-EY-1N8.1.2018 – 23.2.2018Andreas Waltermann, Jukka HautalaSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä saa jonkin verran kokemusta erilaisten teknisten piirustusten tuottamisesta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108h, josta lähiopetusta on 52 h ja itsenäistä työskentelyä 56 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, projektiot ja leikkaukset, detaljipiirustukset, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset.

Opiskelumateriaali

Heikkilä, Matti, Tekniset piirustukset, 2010 Sanoma Pro, ISBN: 978-951-0-26472-0

Verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä

3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Takaisin