VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Tekniikan perusopinnot (IEYX0700)

Tekniikan perusopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYX0700
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Teknisen piirtämisen perusteet. Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet. Mekaanisten laitteiden suunnitteluprosessin perusteet.

Opiskelumateriaali

Kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentit, harjoitusten raportit


Takaisin