VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Teknillinen matematiikka (IYTS9300)

Teknillinen matematiikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IYTS9300
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkelä, Jarmo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Teknillisen matematiikan opetuksen tavoitteena on täydentää opiskelijan matematiikan perusopetuksessa saamia valmiuksia jatko-opintoja silmällä pitäen sekä varustaa opiskelija vaativissa asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä tarvittavilla matemaattisilla tiedoilla ja taidoilla.

Opiskelijan työmäärä

270 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Matematiikan pakolliset opintojaksot.

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu syventävien ammattiaineopintojen rinnalle ja se koostuu kolmesta opintojaksosta. Opintojaksojen sisältö on kaikilla koulutusaloilla sama. Opiskelija voi halutessaan valita moduulin opintojaksoista vain osan. Moduulin sisältämät opintojaksot ovat: Analyysin jatkokurssi, Integraalimuunnokset ja Vektorianalyysi.

Opiskelumateriaali

Kreyszig, E: "Advanced Engineering Mathematics", John Wiley & Sons; opettajan valmistama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Oleellisena osana oppimista ovat kuitenkin oppitunneilla käsiteltävät harjoitustehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Katso esimerkiksi opintojakson Analyysin jatkokurssi kuvaus.


Takaisin