VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Powerplant Technology (IEYS0200)

Powerplant Technology

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYS0200
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Englanti

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät lämmöntuotannon tekniikat sekä säätötekniikan perusteet. Opiskelija tuntee voimalaitosrakentamisen rakennussuunnittelun ja rakennesuunnittelun yleiset tavoitteet sekä työmaatoiminnot. Opiskelija osaa sijoittaa opitut tekniikat voimalaitoksen tuotantoprosessiin.

Sisältö

Voimalaitosten rakentamisprosessi. Voimalaitosten ohjaustekniikat. Keskeisimmät lämmön tuotantomuodot sekä siirtäminen.

Opiskelumateriaali

Kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentit, harjoitusten raportit


Takaisin