VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen (IYTP0414)

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTP0414
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Henrik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
8I-ET-2N, I-YT-2N31.8.2018 – 21.12.2018Henrik NiemeläSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
9I-ET-4N, I-YT-4N22.10.2018 – 21.12.2018Henrik NiemeläSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa ja laatia niihin ja työnhakuun liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tuottamansa materiaalin tyyliin. Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen sekä yhteisön että oman työnsä kannalta ja haluaa jatkuvasti parantaa omia taitojaan. Opiskelija tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 42 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 39 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viestintä

Sisältö

Oman ammattialan viestintä ja raportointi. Suulliset esitykset, kokoukset ja neuvottelut, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työhakemus ja ansioluettelo.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti ja virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 3: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 1: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten arviointi, jatkuva arviointi


Takaisin