VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Sähkötekniikan perusteet (IEYX0703)

Sähkötekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0703
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Jokinen, Kari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-EY-1N1.9.2017 – 22.12.2017Santiago Chavez VegaSuomi23.8.2017 – 18.9.2017
6I-EY-1V8.1.2018 – 26.5.2018Santiago Chavez VegaSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet ja -lainalaisuudet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä sähköjärjestelmien tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnallisuuden sekä toimintaa ohjaavat tärkeimmät sähkötekniset peruslait.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Sähköjärjestelmien peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sekä sähkönkäytön erilaiset muodot. Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet kuten generaattori (sähkömagneettinen induktio), muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio), oikosulku ja maasulku. Sähkötekniset peruslait. Sinimuotoinen vaihtosähkö ja sen tuottaminen mekaanisesta energiasta. Vaihtosähkön hetkellisarvo, keskiarvo ja tehollisarvo. Resistanssi, induktanssi ja kapasitanssi vaihtosähköpiirissä. Yksivaiheisen vaihtosähköpiirin ratkaiseminen. Suomessa käytettävä kolmivaihejärjestelmä ja sen pääperiaatteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama opetusmoniste tai kalvosarja

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, laboraatiot

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella. Opiskelijan tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.


Takaisin