VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2019)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT61
IEYX0100Yleiset perusopinnot30
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet7
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihinx2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuusx2
TLVP1103Työvälineohjelmatx3
IEYX0200Kielet ja viestintä10
IKTP0201Tiedottava viestintäx2
IKTP0205Tekniikan englanti 1x3
IKTP0207Työelämän ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IEYX0400Matematiikka7
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaanx5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebrax2
IKT11600Luonnontieteet6
IKTP0309Mekaniikkax3
IYTA0313Kemia 1x3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot31
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoimintax5
IKT11130Energia ja ympäristötekniikka5
IEYX1001Energiatekniikan prosessitx5
IEYX0700Tekniikan perusopinnot11
IEYX0705Tekninen dokumentaatiox5
IEYX0703Sähkötekniikan perusteetx3
IEYX0704Konetekniikan perusteetx3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta5
IEYX0910Projektinhallintax5
IEYX1000Energiatekniikka5
IEYX1002Uusiutuva energiax5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT15
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät