VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Työvälineohjelmat (TLVP1103)

Työvälineohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1103
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
21T-LT-1V2.9.2019 – 22.12.2019Klaus SalonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
22I-ET-1N, I-YT-1N21.10.2019 – 20.12.2019Antti Mäkitalo, Seppo MäkinenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
23I-KT-1N2.9.2019 – 25.10.2019Erik Wahlman, Klaus SalonenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
24I-KT-1V21.10.2019 – 20.12.2019Antti MäkitaloSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija työvälineohjelmien käyttöön. Työvälineohjelmilla tarkoitetaan MS Office –paketin ohjelmia: Word, PowerPoint ja Excel.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tekstinkäsittelyyn (Word), taulukkolaskentaan (Excel) ja esitysgrafiikan (PowerPoint) tuottamiseen. Tekstinkäsittelyn opetuksessa painotetaan monisivuisten asiakirjojen tekniikoita, kuten automaattisia luetteloita ja numerointeja. Esitysgrafiikassa painotetaan dian perustyylin ja sisällön muokkaamista sekä esitysmallien laatimista. Lisäksi tutustutaan piirtotyökaluihin ja animaatioihin. Taulukkolaskennan opetuksessa painotetaan kaavojen laatimista ja kaavoissa käytettäviä soluviittauksia sekä funktioita. Lisäksi käsitellään laskenta-arkkeja sekä laaditaan kaavioita.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset ja osatentit.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien edistyneitä ominaisuuksia ja osaa ratkaista niihin liittyvät ongelmatilanteet.
3 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön ja tavallisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen.
1 = Opiskelija osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja osatentit.


Takaisin