VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2019)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT13
IEYX0100Yleiset perusopinnot10
IEYX0200Kielet ja viestintä5
IKTP0506Vaikuttava viestintäx3
IKTP0206Tekniikan englanti 2x2
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IEYX0400Matematiikka2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskentax2
IKT11600Luonnontieteet3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteetx3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminenx3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT48
IEYS5000Ympäristöteknologia33
IEYS1300Vesitekniikka8
IYA0304Vesiensuojelux3
IEYS1302Vesiensuojelun laboraatiotx2
IYTS1104Vesikemiax3
IEYS1400Yhdyskuntatekniset ratkaisut10
IEYS1402Geotekniikkax5
IEYS1401Yhdyskuntatekniikkax5
IEYS1100Ympäristösuunnittelu10
IEYS1102Paikkatietojärjestelmätx5
IEYS1105Rakennettu ympäristöx5
IEYS1200Ympäristövaikutukset5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointix5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät