VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Paikkatietojärjestelmät (IEYS1102)

Paikkatietojärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1102
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003EY2018V-4A, YT2019-3A4.1.2022 – 30.4.2022Asseri Laitinen, Tiina Rinta-RahkoSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Paikkatietojärjestelmien menetelmien ja soveltamismahdollisuuksien tuntemus ympäristön analysoinnissa, inventoinnissa, ympäristön tilan seurannassa sekä energiateknisissä sovelluksissa.

Opiskelija hallitsee paikkatieto-ohjelmistojen peruskäytön (mm. ArcMap, QGIS) ja osaa soveltaa geoinformaatiota ohjelmistoissa. Opiskelija osaa tuottaa ohjelmistoilla ympäristö- tai energiateknisiämuuttujia kartografisesti ja ymmärtää paikkatietotyökalujen toimintaperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Sisältö

Paikantamismenetelmät, paikkatiedon hallinta, paikkatietoaineistot. Paikkatietoanalyysit, spatiaaliset analyysit, logistiikka-analyysit.

Paikkatietotekniikan soveltaminen ympäristön käytössä ja energiatekniikassa.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tietokoneohjaukset ja -harjoitukset sekä niitä täydentävä luennointi.

Arviointikriteerit

Kiitettävä
Oppija osoittaa kehityskykyisyyttä, hallitsee oppijakson vaatimukset ja sisällön sekä osaa kiitettävästi soveltaa jakson aikana hankkimaansa osaamista itsenäisessä työskentelyssä. Oppija on suorittanut annetussa aikataulussa kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Hyvä
Oppija osoittaa pääosin hallitsevansa opintojakson vaatimukset ja sisällön sekä kykenee hyvin soveltamaan jakson aikana oppimaansa ohjatussa työskentelyssä. Oppija on suorittanut tavoitteellisesti kaikki vaadittavat osasuoritukset.
Tyydyttävä
Oppija osoittaa perehtyneensä oppijakson vaatimuksiin ja sisältöön sekä kykenee avustettuna soveltamaan tyydyttävästi jakson aikana oppimaansa. Oppija on suorittanut hyväksyttävästi kaikki vaadittavat kurssisuoritukset.
Hylätty
Oppija ei kykene osoittamaan riittävää perehtyneisyyttä oppijakson vaatimuksiin eikä sisältöön eikä kykene soveltamaan jakson aikana oppimaansa eikä arviointia annettaessa omaa riittäviä valmiuksia edetä aihealueen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät.


Takaisin