VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Matematiikka (IEYX0400)

Matematiikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYX0400
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Matematiikan opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hänen opiskelussaan ja työssään tarvitsemat matemaattiset valmiudet. Useimmissa ammattiaineissa tarvitaan matematiikkaa erilaisten laskentatehtävien suoritukseen, jolloin matemaattisten menetelmien sujuva käyttö edellyttää matemaattisten perusteiden ymmärtämistä. Opiskelijan pitää valmistuttuaan osata soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin, pystyä lukemaan alansa kirjallisuutta ja yleensäkin matematiikan käsitteitä käyttävää tekstiä sekä kommunikoimaan muiden samoissa tehtävissä olevien kanssa. Tekniikan käyttämien matemaattisten menetelmien jonkinasteinen tuntemus kuuluu insinööriltä vaadittavaan tietämykseen. Insinöörillä pitäisi olla valmistuttuaan myös matematiikan osalta sellainen koulutus, että hänet luokitellaan korkeakoulututkinnon (BA-taso) suorittaneeksi ja katsotaan myös ulkomaisissa tehtävissä riittävän päteväksi.


Takaisin