VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Yhdyskuntatekniikka (IEYS1401)

Yhdyskuntatekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1401
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2019-3A1.1.2022 – 1.5.2022Irma Hyry, Tom LipkinSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kunnallistekniikan merkityksen ja keskeiset toimintaperiaatteet sekä saa kuvan kunnallisteknisten verkostojen liittymisestä toisiinsa ja näiden kehittämistarpeista.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135h, mistä
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kunnallistekniikan tekninen ja taloudellinen merkitys yhdyskunnassa sekä kunnallisteknisen verkoston muodostama kokonaisuus. Kunnallistekniset pohjatutkimukset ja muut tukipalvelut, jätehuolto, vesihuolto, tiet ja kadut, viheralueet.

Opiskelumateriaali

Opettajan valmistama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt


Takaisin