VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 4

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2019)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT15
IEYX0100Yleiset perusopinnot15
IEYX0200Kielet ja viestintä15
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT37
IEYS5000Ympäristöteknologia22
IEYS1300Vesitekniikka7
IYTS1105Vesilaboraatiotx3
IYTS1102Vesienkäsittelyn prosessitx4
IEYS1400Yhdyskuntatekniset ratkaisut5
IEYS1403Jätehuoltotekniikkax5
IEYS1100Ympäristösuunnittelu5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojektix5
IEYS1200Ympäristövaikutukset5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Managementx5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät