VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 4 > Jätehuoltotekniikka (IEYS1403)

Jätehuoltotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1403
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005YT2019-4, YT2019-4A, YT2019-4B29.8.2022 – 31.12.2022Irma HyrySuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja jätteistä ja jätehuollosta osana kansallista ja kansainvälistä materiaalivirtojen hallintaa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Jätehuollon ohjauskeinot. Yhdyskunta-, teollisuus- ja ongelmajätehuolto. Jätteiden muodostuminen ja jätteen synnyn ehkäisy. Jätteiden käsittelymenetelmät. Kaatopaikat ja jätteen kaatopaikkakelpoisuus. ICT -ratkaisujen hyödyntäminen jätehuollossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan opintojakson alussa nimeämä oppimateriaali sekä muu alan ajankohtaismateriaali. Itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Lopputentti opintojakson oppisisällöstä, harjoitustyöt. Numeerinen arviointi.


Takaisin