VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vesitekniikka (IEYS1300)

Vesitekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYS1300
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vesistöissä tapahtuviin ilmiöihin sekä vesienkäsittelyn prosesseihin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Laboratoriotyöturvallisuus
Johdatus tekniikan matematiikkaan
Kemia 1, Kemia 2

Sisältö

Luonnonvesien ja vesienkäsittelyn perusteet.

Opiskelumateriaali

Kuvataan kunkin opintojakson yhteydessä

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit, ekskursiot, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentit, ekskursioiden ja laboratorioharjoitusten raportit


Takaisin