VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 4 > Ympäristönsuunnitteluprojekti (IEYS1103)

Ympäristönsuunnitteluprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS1103
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2019-4, YT2019-4A, YT2019-4B29.8.2022 – 31.12.2022Toni LustilaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii laajassa ympäristösuunnitteluprojektissa tuottamaan kokonaisselvityksen valitun ympäristökokonaisuuden selvittämiseksi, mallintamiseksi ja sen kehityslinjan arvioimiseksi. Opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen ympäristön tilasta ja ymmärtää ympäristökokonaisuuden osatekijöitä ja niiden yhteisvaikutuksia.

Opiskelija oppii käyttämään tehtäväkohtaista tiedonhankintaa päämäärähakuisesti ja kriittisesti asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija kehittää käytännön valmiuksia laaja-alaisessa ja vuorovaikutteisessa suunnitteluympäristössä toimimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakennettu ympäristö
Paikkatietojärjestelmät

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentelynä laadittu laaja suunnitteluprojekti.

Perehtyminen projektia tukeviin tieteenalan julkaisuihin, tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin, perehtyminen aiemmin toteutettuihin kohteisiin sekä aihepiiriin liittyvien käytännön esimerkkien analysointi sekä tiedonhankinta tietojärjestelmistä. Projektinhallinta.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen projektityö ja -esitys. Itsearviointi, ryhmäarviointi.


Takaisin