VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Projektiopinnot (IEYS4000)

Projektiopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYS4000
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa ammatti-alan osaamista käytännön työtehtävissä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 405 h.

Sisältö

Projektiopintojen sisältö ja tavoitteet sovitaan yhteistyössä työnantajan edustajan kanssa.

Opiskelumateriaali

Ennen projektiopintojen alkamista sovittu kirjallisuus ja työnantajayrityksen yritysmateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa ammattialan osaamistaan työtehtävissä.

Arvosana 2: Opiskelija osaa hyvin soveltaa ammattialan osaamistaan työtehtävissä.

Arvosana 5: Opiskelija osaa kiitettävästi ja suurelta osin itsenäisesti soveltaa ammattialan osaamistaan työtehtävissä.

Arviointimenetelmät

Työnantajan arviointi projektityöskentelystä ja raportoinnin arviointi.


Takaisin