VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > HARJOITTELU (IXXH0000)

HARJOITTELU

Rakennetyyppi: Tutkinnon rakenne
Koodi: IXXH0000
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa työympäristöön ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön.
Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä.
Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

30 opintopistettä, joka vastaa 20 viikkoa kokopäiväistä työtä. Lisäksi ohjeistuksen mukainen raportointi.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen vuoden opinnot.

Sisältö

Tarkempi ohjeistus Opiskeluportaalissa osoitteessa: http://www.puv.fi/fi/study/harjoittelu/

Opiskelumateriaali

Ei opiskelumateriaalia.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu työpaikalla.

Arviointikriteerit

Opiskelija hallitsee työskentelyn työelämän lainalaisuuksien mukaan sekä suoriutuu oman alansa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää eri työtehtävien osaamistasoja sekä pystyy arvioimaan omaa osaamistasoaan.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty / Hylätty.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin