VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Tekniikan englanti 2 (IKTP0206)

Tekniikan englanti 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0206
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004KT2019-3A, KT2019-3C1.9.2021 – 25.10.2021Sanna-Liisa KiikkalaEnglanti1.8.2021 – 6.9.2021
3005ET2019-3A, ET2019-3B1.1.2022 – 7.3.2022Sanna-Liisa KiikkalaEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3006YT2019-3A7.3.2022 – 1.5.2022Sanna-Liisa KiikkalaEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan uskallus puhua yleisesti ja erilaisissa ammatillisissa tilanteissa lisääntyvät. Opiskelija osaa käyttää englantia asiantuntijatehtävissä, työelämän tilanteissa ja yleisissä sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija osaa pitää sisällöllisesti ja vuorovaikutuksellisesti tehokkaan esitelmän. Opiskelija pystyy osallistumaan keskusteluihin, kokouksiin ja neuvotteluihin englanniksi. Opiskelijan luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen taidot kehittyvät.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 54 tuntia, josta lähiopetusta xx h ja itseopiskelua xx h.
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukion tai ammattikoulun oppimäärä, Tekniikan englanti I tai vastaavat tiedot.

Sisältö

Erilaiset työelämän caset, simulaatiot ja keskusteluharjoitukset, kokouksen ja neuvottelut, esitelmä ja oman alan tekstit.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Keskustelu- ja kirjoitusharjoitukset, tekstiharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksiaan spontaanisti ja täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan esitelmän.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman erityisalansateksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun spontaanisti ja pitämään selkeän ja yksityiskohtaisen esitelmän.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston, ymmärtää pääkohdat alan teksteistä, pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän.

Arviointimenetelmät

Suullinen näyttö, tentti, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, arviointiasteikko 1-5/hylätty.


Takaisin