VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Vaikuttava viestintä (IKTP0506)

Vaikuttava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0506
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Henrik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2019-3A, KT2019-3C1.8.2021 – 31.12.2021Henrik NiemeläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004ET2019-3A, ET2019-3B, YT2019-3A1.8.2021 – 20.12.2021Henrik NiemeläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen yhteisön ja oman työnsä kannalta. Opiskelija osaa ilmaista itseään työelämän viestintätilanteissa ja osaa kiinnittää huomiota tuottamansa materiaalin tyyliin. Opiskelija osaa toimia kokouksissa ja neuvotteluissa. Opiskelija tutustuu opinnäytetyön vaatimiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja osaa noudattaa sovittuja käytänteitä, kuten lähdeviittausten ja -luettelon merkintätapoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h

- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: XX h
- mistä itsenäistä opiskelua: XX h

Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy opetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tiedottava viesintä

Sisältö

Oman ammattialan viestintä ja tekninen viestintä. Päätöksenteko ja viestintä, esim. kokoukset ja neuvottelut. Työnhaun viestintä. Kielenhuolto, argumentointitaito ja tieteellinen kirjoittaminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, tavoitteellisesti ja virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 3: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arvosana 1: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten arviointi ja hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.


Takaisin