VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Luonnontieteet (IKT11600)

Luonnontieteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKT11600
Tyyppi: Valinnainen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu yleisnäkemys fysiikasta tieteenä. Teoreettisen tietämyksen lisäksi opiskelija oppii tekemään kokeellista tutkimusta laboratorioympäristössä.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa esitetyt opintojaksot.


Takaisin