VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 3 > Ympäristö- ja laatujohtaminen (IEYX0903)

Ympäristö- ja laatujohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0903
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2019-3A, ET2019-3B, YT2019-3A25.10.2021 – 31.12.2021Minna UimonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mieltämään ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden hallinnan luonnolliseksi osaksi kestävää yritystoimintaa. Hän tuntee yleisimmät ympäristö, laatu- ja turvallisuusjärjestelmästandardit ja kehittää valmiuksia niiden mukaisten järjestelmien rakentamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kestävän kehityksen periaatetta noudattavan yritystoiminnan vastuut. Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmät ja -standardit sekä yhdistetyt toimintojärjestelmät johtamisen työkaluina.

Opiskelumateriaali

Marttinen, Saastamoinen & Suvanto. Yrityksen ympäristövastuut, Kauppakaari 2000 tai uudempi painos. Luentoaineistot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, yritysvierailu sekä tästä tehtävä raportti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja raportit.


Takaisin