VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ympäristö- ja laatujohtaminen (IEYX0903) > 2022-2023

Ympäristö- ja laatujohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0903
OPS: ET 2020 / YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003YT2020-3, YT2020-3A, YT2020-3B24.10.2022 – 30.12.2022Irma Hyry, Tiina Rinta-RahkoSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3004ET2020-3, ET2020-3A, ET2020-3B24.10.2022 – 30.12.2022Irma HyrySuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mieltämään ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden hallinnan luonnolliseksi osaksi kestävää yritystoimintaa. Hän tuntee yleisimmät ympäristö, laatu- ja turvallisuusjärjestelmästandardit ja kehittää valmiuksia niiden mukaisten järjestelmien rakentamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kestävän kehityksen periaatetta noudattavan yritystoiminnan vastuut. Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmät ja -standardit sekä yhdistetyt toimintojärjestelmät johtamisen työkaluina.

Opiskelumateriaali

Marttinen, Saastamoinen & Suvanto. Yrityksen ympäristövastuut, Kauppakaari 2000 tai uudempi painos. Luentoaineistot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, yritysvierailu sekä tästä tehtävä raportti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja raportit.


Takaisin