VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2020

Energiatekniikan koulutus (ET 2020)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
ET2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT125
ET2020-1002Yleiset perusopinnot55
ET2020-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
ET2020-1004Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0506Vaikuttava viestintä3
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
ET2020-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
ET2020-1006Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYTA0313Kemia 13
ET2020-1007Ammatilliset perusopinnot70
ET2020-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
ET2020-1009Energia ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
ET2020-1010Kemia8
IYTA0314Kemia 22
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
ET2020-1011Tekniikan perusopinnot11
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0704Konetekniikan perusteet3
ET2020-1012Ympäristö ja yhteiskunta16
IEYX0910Projektinhallinta5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYX0909Ympäristölainsäädäntö3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
ET2020-1013Energiatekniikka10
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
 
ET2020-1014SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
ET2020-1015Energy Technology60
ET2020-1016Powerplant Technology15
IEYS0204Control Systems5
IEYS0205Heat Energy Systems5
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
ET2020-1017Electrical Technology15
IEYS0501Electrical Systems5
IEYS0202Energy Production5
IEYS0206Smart Grids5
ET2020-1018Renewable Energy Systems15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
ET2020-1019Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
ET2020-1020Erilliset suuntaavat opinnot15
ET2020-1021Projektiopinnot
 
ET2020-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
ET2020-1023HARJOITTELU30
 
ET2020-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät