VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2020

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2020)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
YT2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT125
YT2020-1002Yleiset perusopinnot55
YT2020-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
YT2020-1004Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0506Vaikuttava viestintä3
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
YT2020-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
YT2020-1006Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYTA0313Kemia 13
YT2020-1007Ammatilliset perusopinnot70
YT2020-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
YT2020-1009Energia ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
YT2020-1010Kemia8
IYTA0314Kemia 22
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
YT2020-1011Tekniikan perusopinnot11
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0704Konetekniikan perusteet3
YT2020-1012Ympäristö ja yhteiskunta16
IEYX0910Projektinhallinta5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYX0909Ympäristölainsäädäntö3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
YT2020-1013Energiatekniikka10
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
 
YT2020-1014SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
YT2020-1015Ympäristöteknologia60
YT2020-1016Vesitekniikka15
IYA0304Vesiensuojelu3
IEYS1302Vesiensuojelun laboraatiot2
IYTS1104Vesikemia3
IYTS1105Vesilaboraatiot3
IYTS1102Vesienkäsittelyn prosessit4
YT2020-1017Yhdyskuntatekniset ratkaisut15
IEYS1402Geotekniikka5
IEYS1401Yhdyskuntatekniikka5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
YT2020-1018Ympäristösuunnittelu15
IEYS1102Paikkatietojärjestelmät5
IEYS1105Rakennettu ympäristö5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojekti5
YT2020-1019Ympäristövaikutukset15
IEYS1104Ympäristön tila ja käyttö5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
YT2020-1020Erilliset suuntaavat opinnot15
YT2020-1021Projektiopinnot
 
YT2020-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
YT2020-1023HARJOITTELU30
 
YT2020-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät