VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Yrittäjyys ja liiketoiminta (IKTP1122)

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP1122
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7I-ET-1N, I-KT-1N, I-YT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Lotta SaarikoskiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

• ymmärtää yrittäjyysprosessin ja siihen liittyvät peruskäsitteet
• pystyy osallistumaan yrittäjyydestä käytävään keskusteluun
• osaa pohtia omaa mahdollista ulkoista tai sisäistä yrittäjyyttään
• osaa laatia liiketoimintasuunnitelman alkuvaiheessa olevalle yritykselle ja perustaa yrityksen
• ymmärtää yrityksen eri toimintojen välisen vuorovaikutuksen ja osaa arvioida toimintojen tehokkuutta erilaisilla mittareilla
• kykenee ohjaamaan toimintaprosessia siten, että liiketoiminta saadaan kannattavaksi
• ymmärtää tilinpäätöksen muodostumisen kirjanpidon tiedoista ja osaa tulkita sitä tunnuslukujen avulla

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h (voidaan toteuttaa monimuotoisesti sekä lähi- että virtuaaliopetuksena)
- mistä itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Yrittäjyyden peruskäsitteet, mahdollisuudet ja vaatimukset
ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys, yrittäjyysprosessi, oma yrittäjyysasenne, ympäristön vaikutus yrittäjyyteen, liiketoimintasuunnitelma, yrityksen toimintaprosessit, rahoituksen perusteet, tilinpäätöksen muodostuminen kirjanpidon tiedoista, taloudellisen tilan arviointi, kannattavuuden, laadun ja tuottavuuden välinen yhteys

Opiskelumateriaali

Kim, C. & Mauborgne, R.2006. Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Lisäksi opettajan jakama muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opetus, pienryhmätyöskentely eri ryhmätyömenetelmillä, keskustelu, esitykset, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä tyydyttävällä tavalla
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä hyvällä tavalla
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä luovalla tavalla erinomaisesti

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe/oppimispäiväkirja, harjoitustyöt


Takaisin