VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Tiedottava viestintä (IKTP0201)

Tiedottava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0201
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Henrik
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14I-ET-1N, I-YT-1N21.10.2019 – 20.12.2019Henrik NiemeläSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
15I-KT-1N21.10.2019 – 20.12.2019Henrik NiemeläSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia tekniikan alan asiakirjoja. Opiskelija tuntee suullisen ja kirjallisen raportoinnin periaatteet. Opiskelija ymmärtää tavoitteellisen viestinnän merkityksen työelämässä sekä tiimityöskentelyn dynamiikkaa ja osaa toimia tiimin jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 28 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 26 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita

Sisältö

Tekniikan alan asiakirjat ja niiden asemointi ja tyyli sekä tarkoituksenmukainen kielenkäyttö. Ryhmäviestintä, raportit, tiedotteet, suullinen viestintä ja viestijäkuvan hahmottaminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, tavoitteellisesti ja virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.


3 Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

1 Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten arviointi ja hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.


Takaisin